Kulturstier

Kulturstier er stier som er drevet frem av frivillige i bygda. Kulturstier er merkede løyper rundt om i Inderøy. Med stor variasjon i vanskelighetsgrad. Mer info er nedenfor.

Skiløyper

På inderøy vil er det sammenhengende skiløyper rundt om i Inderøy når vinteren tillater det. Om du vil ta turen fra sandvollan til kjerknesvågen. Eller bare en tur i det nye skianlegget på Malihaugen. Kart med GPS-sporlogger Skiløyper på Utøy (Facebook-side)

Distriktet

Inderøy ligger midt i smørøyet, og har tur-muligheter i alle nabokommunene. Visit innherred (mange sykkelturer) UT.no – arrangement i Nord-Trøndelag

InderøyTur Arr. 2!

I forbindelse med arrangement 2 tar InderøyTur turen til Kjerknesvågen Kai. Her blir det kaffeservering med noe attåt, natursti og klippetang. Turen er tilrettelagt for rullestol og går etter gangvegen opp til Lyngstad skole. (2 km hver vei) Adkomst: Kjør fra Straumen...

KOM DEG UT-dagen

Kom å bli med Barnas Turlag Inderøy på en trivelig utedag i Muustrøparken. Det blir tilgang på bålpanne, forskjellige aktiviteter og ikke minst varm kaffe. Barnas Turlag ønsker alle velkommen til en trivelig dag fylt med aktiviteter i Muustrøparken! Muustrøparken,...

Kulturstier

Ålvasstua - Torsvasstua - Storknuken
Tursti fra Ålvasstua – Torsvasstua, med avstikker til Storknuken – tur på ca. 4 km. Torsvasstua er åpen hele året – mulig å leie båt. Turen går etter stier i skogs og heiterreng. Storknuken, 502 meter over havet – Inderøy kommunes høyeste punkt. Flere gode fiskevann langs stien (Ålvatnet, Småtorsvatna, Torsvatnet).
Åstun grendehus - Sliperåsen
Tursti etter gammelvegen over Åsbygda fra Åstun grendehus til Sliperåsen – tursti på 8 km som går etter den gamle bygdevegen over Åsbygda. Deler av stien, med avstikker til Hamnaseter og Stamtjern, er merket og brukt som kultursti. Hamnaseter er eneste seter i Mosvik hvor husene fortsatt står. Gapahuk med grillplass ved utsiktspunkt ovenfor Hamnaseter.
Blomåsen - Busthaugen - Kvernhusseter
Tursti fra Blomåsen – Busthaugen og Kvernhusseter – tur på ca. 3 km etter skogssti – Stien går forbi Bjørstadvannene som er meget gode fiskevann. Setervollen på Kvernhusseter er inntakt. Spor etter sagbruksaktivitet på Busthaugen. Mulig å forlenge turen over Storsteinheia til Storknuken. Strekningen fra Blomåsen til Busthaugen er delvis merket – tydelig sti. Inderøytur til Blomåsen i 2011. Kulturlandskapet på Blomåsen har nasjonal verdi
Åltjønnstua - Røsheia. Avstikker - Bjønnakammen
Tursti fra Åltjønnstua – Skihytta på Røsheia. Avstikker til Bjønnakammen – høyeste punktet på Røsheia.Stien ble merket for noen år siden med staker av osp. Turen er ca. 5 km
Forsell - Langemo
Tursti etter gammelvegen i Verrasundet fra Forsell til Langemo. Turen er ca. 3 km en veg. Mulig å forlenge turen på skogsbilveger i området. Stien ble ryddet sommeren 2011, men er foreløpig ikke merket.
Stoggåsmyra - Rotbakkslettet
Tursti fra Solberg i Framverran via Stoggåsmyra og Rotbakkslettet til skihytta på Røsheia. Mulig å fortsette turen til Bjønnakammen. Turen er ca. 9 km. Også en flott skitur. Første del av turen går etter lysløypa på Framverran. Fra Solberg starter det også en rundløype som er mye brukt til skiturer vinters tid – 13 km. Inderøytur fra Rotbakkslettet til Røsheia i 2011.
Solberg i Framverran - Langsdalen - Kremma - Selsetheia - Bergsfjellet - Berg
Tursti fra Solberg i Framverran , over Langsdalen og Kremma til Selsetheia og videre over Bergsfjellet til Berg i Mosvik. Turen er ca. 8 km. Ikke merket. Inderøytur fra Solberg til Selsetheia i 2011.
Storgrande - Grandeberg - Damsveet
Tursti etter den gamle bygdevegen fra Storgrande via Grandeberg til Damsveet. Turen er ca. 3 km. Mulig å fortsette videre i flere retninger. Stien er ikke merket.
Kilen - Storknuken
Tursti (delvis utydelig) fra Kilen til Storknuken. Tur på ca. 2 km i bratt terreng. Ingen merking.
Sykkeltur fra Mosvik sentrum
Sykkeltur fra Mosvik sentrum etter skogsbilvegen til Stordalsvann, Røsvatn og Kilen. Derfra videre forbi Damman til Lille-meltingen og tilbake til sentrum. Rundtur på ca. 25 km. Turen går i sin helhet etter skogsbilveger (grusveg). Muligheter for flere avstikkere.